servicess images

Veb saytın istifadəsinin auditi

Saytınızın performansını artırın

Biz ekspert səviyyəsində saytın istifadə imkanlarının auditini həyata keçiririk - biz müştərilərinizin rəqiblərə getməsinə səbəb olan bütün səhifə qüsurlarını müəyyən edirik. Veb-saytın istifadəsinin auditi, ziyarətçilərin məqsədyönlü hərəkətlərinin olmamasına, onların narazılığına və yüksək faiz nisbətinə səbəb olan səhifə interfeysi problemlərini müəyyən etməyə yönəlmiş bir araşdırmadır. Sadələşdirərək, müştərilərin niyə sifariş vermədiyini, zəng etmədiyini, tanıtım səhifəsinə getmədiyini və ümumiyyətlə marketinq hunisinə girmədiyini öyrənirik. Nəticədə, istifadəçi interfeysinin çatışmazlıqları haqqında ətraflı hesabat alacaqsınız - onların aradan qaldırılması ən qısa müddətdə istədiyiniz nəticəni əldə etməyə imkan verəcəkdir. Biz veb saytlarınızın auditini edib, veb saytınızı performansını test edirik. Flegri sizə ən keyfiyyətli xidmətləri ən münasib qiymətə təklif edir.